Raport rynkowy

Rozliczeniowe ceny energii elektrycznej na rynku bilansującym
źródło: pse.pl
 • CROp
  prognozowana rozliczeniowa cena energii elektrycznej na rynku bilansującym
 • CROr
  rzeczywista rozliczeniowa cena energii elektrycznej na rynku bilansującym
Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej i nierównoległej w BPKD
źródło: pse.pl
 • WR
  krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej
 • WNR
  krajowe saldo wymiany międzysystemowej nierównoległej
Generacja źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych w BPKD
źródło: pse.pl
 • PV
  planowana generacja źródeł fotowoltaicznych
 • W
  planowana generacja źródeł wiatrowych
Indeksy cen węgla ARA PSCMI 1
 • ARA
  średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia [USD/t]
 • PSCMI 1
  poziom cen miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej [PLN/t]
Notowania ropy brent
źródło: wnp.pl
Indeks TGeBase
źródło: tge.pl
 • TGeBase
  średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy, kalkulowanych na podstawie kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych
Indeks TGEgasDA
źródło: tge.pl
 • TGEgasDA
  średni ważony wolumenem kurs transakcji na RDNg dla instrumentu GAS_BASE, dla danego dnia dostawy
Kurs kontraktów BASE_M
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów BASE_Q
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów BASE_Y
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów GAS_BASE_M
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów GAS_BASE_Q
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów GAS_BASE_Y
źródło: tge.pl