Raport rynkowy

System Elektroenergetyczny

Rozliczeniowe ceny energii elektrycznej na Rynku Bilansującym
źródło: pse.pl
 • CRBp
  prognozowana rozliczeniowa cena energii elektrycznej na Rynku Bilansującym
 • CRBr
  rzeczywista rozliczeniowa cena energii elektrycznej na Rynku Bilansującym
Krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej i nierównoległej w PKD
źródło: pse.pl
 • WR
  krajowe saldo wymiany międzysystemowej równoległej
 • WNR
  krajowe saldo wymiany międzysystemowej nierównoległej
Generacja źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych w BPKD
źródło: pse.pl
 • PV
  planowana generacja źródeł fotowoltaicznych
 • W
  planowana generacja źródeł wiatrowych
Wymiana transgraniczna
źródło: entsoe.eu
Wymiana transgraniczna z operatorami będącymi członkami ENTSO-E, wartości dodatnie oznaczają import, ujemne eksport
Ceny energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego
źródło: entsoe.eu

Surowce

Indeksy cen węgla ARA PSCMI 1
 • ARA
  średni dzienny poziom cen węgla energetycznego w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia [USD/t]
 • PSCMI 1
  poziom cen miałów energetycznych klasy 20-23/1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej [PLN/t]
Notowania ropy brent
źródło: wnp.pl

Towarowa Giełda Energii

Indeks TGeBase
źródło: tge.pl
 • TGeBase
  średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy, kalkulowanych na podstawie kontraktów godzinowych, blokowych i weekendowych
Indeks TGEgasDA
źródło: tge.pl
 • TGEgasDA
  średni ważony wolumenem kurs transakcji na RDNg dla instrumentu GAS_BASE, dla danego dnia dostawy
Kurs kontraktów BASE_M
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów BASE_Q
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów BASE_Y
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów GAS_BASE_M
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów GAS_BASE_Q
źródło: tge.pl
Kurs kontraktów GAS_BASE_Y
źródło: tge.pl

European Energy Exchange

Miesięczne kontrakty terminowe na energię elektryczną
źródło: eex.com
Kwartalne kontrakty terminowe na energię elektryczną
źródło: eex.com
Roczne kontrakty terminowe na energię elektryczną
źródło: eex.com