O nas
funkcja
IEPiOE reprezentuje swoich Członków przed krajowymi urzędami centralnymi oraz międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną, gazem i efektywnością energetyczną, dba o zapewnienie warunków do stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów polskiej gospodarki w kontekście postanowień polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wymagań określonych przez Globalne Porozumienie Klimatyczne i ich implementacje w Polsce.
O nas funkcja - grafika ilustracyjna

Cele Izby

Poprawa pozycji konkurencyjnej Członków organizacji
Organizacja szkoleń i warsztatów
Podnoszenie świadomości w obszarze związanym z przemysłem energochłonnych - wśród decydentów, konsumentów i  biznesu
Nasze cele realizujemy poprzez: prace na rzecz obniżania kosztów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii; usuwanie barier administracyjnych i nadmiernych obciążeń fiskalnych; udział w konsultacjach publicznych projektów istotnie wpływających na środowisko biznesowe w Polsce; edukację w obszarze energetyki przemysłowej i przemysłów energochłonnych.
Cele Izby - grafika ilustracyjna

Izby
inicjatywy

Z inicjatywy Izby powstało Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), które zrzesza organizacje i stowarzyszenia branżowe polskiego przemysłu energochłonnego. Celem Forum jest utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu oraz wspierania kształtowania zasad funkcjonowania rynków: energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Forum jest platformą do dyskusji i uzgadniania stanowisk w sprawach szeroko rozumianej polityki energetyczno-klimatycznej.
Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu - logo

Targi

Izba wspólnie z  Towarzystwem Obrotu Energią organizują Targi Energii – jest to wydarzenie z wieloletnią tradycją, w którym uczestniczą kluczowi przedstawiciele wszystkich najważniejszych podmiotów na rynkach energii.
Targi - grafika ilustracyjna
Co roku na Targach Energii spotykają się producenci, odbiorcy, sprzedawcy, dystrybutorzy oraz przedstawiciele administracji publicznej. W ciągu dwóch dni omawiane są najważniejsze zagadnienia w branży energetycznej oraz prowadzone są rozmowy biznesowe.