XX Targi Energii - grafika ilustracyjna
Jachranka
26-27 września 2024r.

XX Targii Energii

W imieniu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwa Obrotu Energią serdecznie zapraszamy do udziału w XX Targach Energii, które odbędą się w Jachrance w dniach 26-27 września 2024r. w Centrum Kongresowym Warszawianka.

Organizowane już po raz dwudziesty Targi Energii stanowią unikalne forum, umożliwiające spotkanie wszystkich podmiotów uczestniczących w krajowym rynku energii. Idea organizacji Targów Energii narodziła się w 2004 roku jako pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Targi mają być miejscem wymiany doświadczeń, dyskusji na temat zmian na rynku energii, prezentacji ofert, zawierania porozumień handlowych, a przede wszystkim kontaktów sprzedawców z odbiorcami.

W programie przewidziane są panele dyskusyjne dotyczące m.in.:

  • uwarunkowań rynku energii elektrycznej w Polsce,
  • nowych trendów w elektroenergetyce,
  • zmian regulacyjno-prawnych kluczowych dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce i konkurencyjności polskiego przemysłu.

Więcej informacji o Targach znajdą Państwo na stronie: https://www.targienergii.pl/