XIX Targi Energii - grafika ilustracyjna
Jachranka
28-29 września 2023r.

XIX Targii Energii

W imieniu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwa Obrotu Energią serdecznie zapraszamy do udziału w XIX TARGACH ENERGII, które odbędą się w dniach 28-29 września 2023r.

Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników rynku energii elektryczną, jest doskonałą platformą dyskusji i wymiany poglądów oraz miejscem prezentacji ofert dotyczących rynku energii w Polsce.

W programie panele dyskusyjne dotyczące m.in: uwarunkowań rynku energii elektrycznej w Polsce - regulacji rynku energii, nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, nowelizacji ustawy o OZE, nowych trendów w elektroenergetyce oraz wpływu sytuacji geopolitycznej na funkcjonowanie europejskiego rynku energii w aspekcie konkurencyjności polskiego przemysłu.

Więcej informacji o Targach znajdą Państwo na stronie: https://www.targienergii.pl/