Panel branż energochłonnych - grafika ilustracyjna

Panel branż energochłonnych

Przyszłość przemysłu energochłonnego w dobie wysokich cen paliw i energii oraz zmian w unijnej polityce klimatycznej - tak zatytułowana była debata współorganizowana przez Izbę. Podczas spotkania, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, wspólnie z przedstawicielami firm członkowskich Izby, parlamentarzystami oraz ekspertami przemysłu i prawa energetycznego omówiono kluczowe wyzwania, przed którymi stoją firmy z branż energochłonnych, wskazano na potencjał i ich znaczenie dla gospodarki i energetyki. Omówiono także m.in. europejski system ochrony firm energochłonnych, przykłady wsparcia dla przemysłu w Niemczech oraz wpływ generacji z OZE na wycenę energii elektrycznej.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z naszego panelu.