Rynek mocy – nowe wyzwanie – konferencja

Dnia 9 maja 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Business Center Club, pl. Żelaznej Bramy 10 odbędzie się konferencja poświęcona zagadnieniom wprowadzenia Rynku mocy w Polsce. Poruszane podczas konferencji zagadnienia pomogą zrozumieć nowe procedury i praktyki rynkowe, ocenić wpływ wprowadzanych rozwiązań na koszty energii, efektywność oraz rentowność firm.

Konferencja stwarza niepowtarzalną możliwość spotkania i prowadzenia otwartej dyskusji zarówno w gronie uczestników zainteresowanych przystąpieniem do RYNKU MOCY jak również zadawania pytań przedstawicielom Ministerstwa Energi, OSP, URE, OSD.

Organizatorem konferencji jest Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński Baehr Sp. k.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

 • Rynek mocy – projekt rozwiązań funkcjonalnych. Główne założenia i stan prac;
 • Jak to robią inni? – mechanizmy mocowe wdrożone w wybranych krajach;
 • Rynek mocy w wymiarze europejskim – stanowisko Komisji Europejskiej;
 • Zasady współpracy uczestników z operatorem rynku mocy;
 • Rynek mocy a Odbiorcy Przemysłowi – DSR na rynku hurtowym i detalicznym, potencjał rozwoju, koszty i korzyści;
 • Rola Wytwórcy w Rynku mocy;
 • Rola agregatorów, wsparcie techniczne, organizacyjne i prawne;
 • Koszty rynku mocy, alokacja na odbiorców;
 • Produkt, Aukcje na Rynku Mocy, proces rozliczeń, certyfikacja uczestników;
 • Techniczne i ekonomiczne aspekty aukcji głównych i dodatkowych;
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Rola wszystkich podmiotów Rynku Energii Elektrycznej.

Formularz zgłoszeniowy

Program

Pismo przewodnie

Organizatorzy: