Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.

O Izbie

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii skupia się na prowadzeniu działań zmierzających do zredukowania kosztów energii dla jej Członków.

Zaoszczędź