Ograniczanie niskiej emisji – seminarium

Przedstawiony w maju bieżącego roku raport Światowej Organizacji Zdrowia przedstawia dramatyczną sytuację jakości powietrza w miastach, szczególnie w Polsce. Co bardzo niepokojące, dotyczy to w dużym stopniu gmin regionu Beskidów, Podbeskidzia i Śląska, których atutem, jako potencjalnych miejsc rekreacji, wypoczynku, a nawet podnoszenia kondycji zdrowotnej powinno być zdrowe powietrze. Tymczasem, ukształtowanie terenu, warunki pogodowe i tradycyjne systemy ogrzewania, zwłaszcza w obszarach budownictwa rozproszonego i w centrach miast skazują nas na życie w miejscach ponadnormatywnie zanieczyszczonego powietrza. Polityka pro-klimatyczna Unii Europejskiej wyrażona na szczeblu krajowym w pakiecie klimatyczno-energetycznym jeszcze długo nie będzie się przekładać na racjonalne zachowanie społeczności lokalnych szczególnie odpowiedzialnych za stan powietrza w swoim regionie. Patrząc z punktu widzenia gospodarczego i zdrowotnego winniśmy sami, jak najszybciej wdrażać zasady racjonalnej gospodarki energią włączając do tego samorządy lokalne, podmioty gospodarcze i społeczność lokalną.

W związku z powyższym Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cities” organizuje w dniu 26 września br. seminarium poświęcone przekazaniu praktycznej wiedzy ograniczania niskiej emisji, co jest szczególnie ważne w przypadku gmin województwa śląskiego oraz terenów południowej polski, w kontekście opublikowanego raportu Światowej Organizacji Zdrowia.

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin, zainteresowanych praktycznymi projektami ograniczania emisji niskiej.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o przesyłanie formularza zgłoszeniowego na adres agata.mazur@iep.org.pl do 23 września br.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest do pobrania tutaj.

Patronat honorowy nad seminarium objął Starosta Bielski Pan Andrzej Płonka.

powiat-bielski-logo

Organizatorzy:

iepioe-logo-text-color logo-energie-cites

Partner wspierający:

tauron-logo