Nowa ustawa o efektywności energetycznej

Dnia 15 września br. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, we współpracy z Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu zorganizowała seminarium dot. nowej ustawy o efektywności energetycznej.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

  • wsparcia dla przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności energetycznej w projekcie nowej ustawy,
  • możliwości realizacji obowiązków odbiorcy energii przy jednoczesnym ograniczeniu kosztu systemu wsparcia efektywności energetycznej,
  • zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej,
  • okresu przejściowego pomiędzy obecną, a nową ustawą – sposobu realizacji obowiązku za 2016 r.,
  • nowych zapisów i zmienionych zapisów nowej ustawa o efektywności energetycznej,

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwa Energii.