Zaoszczędź
Oszczędzanie energii

Energia oraz surowce energetyczne są w Unii Europejskiej jednymi z najdroższych na świecie. Wynika to za równo z braku lub ograniczonych zasobów surowcowych na Starym Kontynencie, ale także z polityki energetyczno-klimatycznej prowadzonej zarówno przez Unię Europejską, jak i poszczególne państwa. Wysokie koszty energii elektrycznej, gazu i innych surowców powodują osłabienie konkurencyjności i tym samym spowalniają rozwój przemysłu energochłonnego.

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii skupia się na prowadzeniu działań zmierzających do zredukowania kosztów energii dla jej Członków. Z jednej strony IEPiOE promuje prowadzanie rozwiązań liberalizujących rynki, dywersyfikujących źródła dostaw, a tym samym dających pozytywne impulsy cenowe.

Wiedza i doświadczenie Członków IEPiOE oraz konkretne przykłady wpływu opracowywanych rozwiązań na przedsiębiorstwa pozawala Nam wypracowywać i promować rozwiązania, które mają realne pozytywne skutki dla objętych nimi podmiotów. Z drugiej strony bezpośrednia współpraca pomiędzy Członkami, wymiana doświadczeń i budowa unikalnych w skali światowej rozwiązań dedykowanych dla konkretnych podmiotów pozawalają zredukować zużycie energii i surowców energetycznych, a przez to obniżyć całkowity ich koszt.

Redukcja kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii

W 2015 r. polski rząd wprowadza dwa niezwykle ważne rozwiązania, o które zabiegała Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w koalicji z innymi Członkami Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu. Dotyczą redukcji kosztów wsparcia odnawialnych źródeł energii (tzw. zielone certyfikaty) oraz kosztów podatku akcyzowego od energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych. Rozwiązania te dedykowane są zarówno największym, jak i małym odbiorcom przemysłowym, zakładom energochłonnym, przedsiębiorstwom stosującym energochłonne technologie produkcji oraz producentom wydobywającym, przerabiającym i odgazowującym wyroby węglowe.

Szacuje się, że z redukcji kosztów OZE w całym kraju powinno skorzystać ponad 1000 przedsiębiorstw, tymczasem jak dotąd swoje oświadczenia warunkujące uzyskanie uprawnień odbiorcy przemysłowego, zgłosiło jedynie 317. Oznacza to że blisko 70% uprawnionych odbiorców funkcjonuje poza tym systemem redukcji. Z kolei parametry uprawniające do redukcji kosztów podatku akcyzowego dla zakładów i procesów energochłonnych spełnia ok. 600 firm, ale część z nich nie będzie mogła swoich uprawnień wykorzystać, bo nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Dotyczy to również producentów wydobywających, przerabiających i odgazowujących wyroby węglowe.

Pomoc od Izby

FOEEiG oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcie w optymalnym skorzystaniu z wprowadzonych rozwiązań. Deklarujemy pomoc ze strony biura Izby, ekspertów współpracujących z IEPiOE oraz wsparcia wyspecjalizowanej kancelarii prawnej Elżanowski Cherka i Wąsowski, która od lat współpracuje z FOEEiG. Skorzystanie zarówno z redukcji kosztów systemu wsparcia OZE oraz podatku akcyzowego od energii elektrycznej, wymaga od uprawnionego odbiorcy przemysłowego podjęcia działań, do których może on nie mieć niezbędnej wiedzy i zasobów. IEPiOE zaprasza do współpracy wszystkie zakłady przemysłowe zainteresowane uzyskaniem profesjonalnego wsparcia umożliwiającego skorzystanie z opisanych wyżej rozwiązań.