Energetyka vs przemysł

Informujemy, że w magazynie “Energetyka Cieplna i Zawodowa” – 1/22 ” opublikowano artykuł pt. „Energetyka vs Przemysł” , którego autorami są Pan Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Pani Elżbieta Rozmus, Członek Zarządu IEPiOE.