Porozumienie IEPiOE z AGH w Krakowie

Informujemy, 25 czerwca 2021 r. podczas III Forum Energetyki Rozproszonej Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie zawarły porozumienie w sprawie nawiązania długoterminowej współpracy.

Współpraca będzie polegać w na wymianie wiedzy i doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych wspierających niskoemisyjną transformację polskich przedsiębiorstw w zakresie m.in. poprawy efektywności energetycznej, wdrażania i stosowania innowacyjnych metod i technologii produkcji, wdrażania efektywnych i neutralnych środowiskowo technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz tworzenia przemysłowych i regionalnych obszarów energetycznych.