KE wskazuje regiony, które skorzystają ze środków na transformację energetyczną

Komisja Europejska wskazała sto regionów, które będą mogły liczyć na wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Celem Funduszu będzie wsparcie europejskich regionów, które poniosą duże koszty polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Proces transformacji prawdopodobnie wpłynie na wszystkie regiony wydobycia węgla w Polsce, a mianowicie na Śląsk, Wielkopolskę, Dolny Śląsk, Łódzkie, Lubelskie i Małopolskie. W przypadku Śląska, Wielkopolski i Wałbrzycha trwają prace nad planowaniem transformacji, zainicjowane w ramach inicjatywy „Coal Regions in Transition”. Strategie inteligentnej specjalizacji stanowią ważne ramy w celu ustalania priorytetów dla innowacji wspierających transformację gospodarczą.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) to pierwszy ważny filar Europejskiego Zielonego Ładu - flagowego projektu przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji za kluczowe uznaje zapobieganie wykluczeniu społecznemu i niesprawiedliwemu rozkładowi kosztów transformacji między grupami społecznymi i krajami z różnym miksem energetycznym.

W załączeniu opis wytycznych inwestycyjnych dot. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 .