XVI Targi Energii - Podsumowanie wydarzenia

W dniach 26 i 27 września 2019 r. w Centrum Kongresowym "Warszawianka" w Jachrance odbyły się kolejne, XVI Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Energi oraz Urząd Regulacji Energetyki Bando.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na następujące bloki tematyczne:

  • Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 1

  • Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 2

  • Systemy rekompensat oraz wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej w drugiej połowie 2019 r., DSR, prosumenci

  • Odbiorcy końcowi na rynku energii, obrót hurtowy i detaliczny

  • Rynek energii elektryczej w Polsce

Szczegóły dotyczące wszystkich edycji Targów, a także program i prezentacje znajdują się na internetowej stronie Targów http://www.targienergii.pl/, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy.

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Targach, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, wystawcom za udział oraz prezentacje ich ofert na stoiskach, partnerom za wsparcie.