Rynek mocy w nowej odsłonie - webinarium
9/15/2021 10:00:00-2:20:00
Online

Szanowni Państwo,

7 sierpnia 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rynku mocy.

Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, nowe rozwiązania zapewnią sprawne funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz spełnienie unijnych wymagań dotyczących polityki ochrony środowiska. Chodzi m.in. o uregulowanie zasad udziału w rynku mocy jednostek emitujących powyżej 550 g CO2, pochodzącego z paliw kopalnych. Zmiany wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, stabilność warunków rozwoju przemysłu oraz transformację energetyki w kierunku niskoemisyjnym.

Nowelizacja ustala m.in. nowy sposób naliczania opłaty mocowej, która premiuje stabilny pobór energii i jej zużywanie w godzinach pozaszczytowych. Tego rodzaju modyfikacja umożliwi odbiorcom obniżkę ponoszonych przez nich opłat za energię. Co ważne, niższa opłata mocowa oznacza mniejszy koszt rachunku za energię elektryczną dla przedsiębiorców w sektorach energochłonnych. Zaproponowane w nowelizacji rozwiązania mają charakter uniwersalny i tym samym nie podlegają wymogowi notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP dnia 17 sierpnia 2021 r., zaś zmiana sposobu naliczania opłaty mocowej nastąpi od pierwszego października.

Zapraszamy na webinarium, które w sposób praktyczny przedstawi naszym słuchaczom zmiany, wskazując na korzyści i sposób postępowania.

Nasze wydarzenie wyróżnia znakomite grono ekspertów, którzy podzielą się wiedzą i omówią istotne kwestie:

  1. Procedury składania wniosku o połączenie punktów pomiarowych.
  2. Sposób rozliczenia opłaty mocowej w podziale na grupy odbiorców i stawki. Przedstawienie harmonogramu zmian w rozliczeniach przed i po 01.01.2028 r.
  3. Aktualizacja stawek opłaty mocowej publikowana przez prezesa URE – czy będzie?
  4. Wpływ wprowadzenia limitów emisyjności na mechanizm mocowy biorąc pod uwagę obowiązki jednostek wytwórczych i jednostek DSR.