Obligo giełdowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?
3/3/2021 11:00:00-1:00:00
Online

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią serdecznie zapraszają na debatę online:

Obligo giełdowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość?

Debatę poprzedzi prezentacja Raportu TOE pt. Analiza płynności hurtowego rynku energii elektrycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego i obliga giełdowego (Raport do pobrania: Rok 2021 (toe.pl)).

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli:

  • p. Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
  • p. Henryk Kaliś – Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
  • p. Władysław Mielczarski – profesor zwyczajny, ekspert branżowy
  • p. Grzegorz Onichimowski - ekspert branżowy, Prezes TGE S.A. w latach 2002 – 2012
  • p. Mariusz Swora - Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora, Prezes URE w latach 2007 - 2010
  • p. Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu TGE S.A.

Moderator dyskusji:

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i ma charakter otwarty. Link do wydarzenia: obligo.toe.pl.

Zapraszamy do udziału!