Zarząd Izby
Prezes Zarządu

Henryk Kaliś

Członek Zarządu

Elżbieta Rozmus