Zarząd Izby
Prezes Zarządu

Henryk Kaliś
ZGH Bolesław S.A.

Członek Zarządu

Elżbieta Rozmus

Członek Zarządu

Krzysztof Kidawa