O Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty związane z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem i odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej.

Cele Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Najważniejszym celem Izby jest poprawa pozycji konkurencyjnej jej Członków poprzez obniżanie kosztów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem energii. Cel ten realizowany jest poprzez wspieranie usuwania barier administracyjnych i nadmiernych obciążeń fiskalnych, udział w konsultacjach publicznych i edukowanie przedstawicieli administracji publicznej w obszarze energetyki przemysłowej i przemysłów energochłonnych, organizację szkoleń i warsztatów dla Członków oraz inne działania mające na celu podniesienie świadomości w obszarze znaczenia, wyzwań i problemów reprezentowanych przez Izbę podmiotów.

Funkcja reprezentatywna Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

IEPiOE reprezentuje swoich Członków przed krajowymi urzędami centralnymi oraz międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie zagadnień związanych z energią elektryczną, gazem i efektywnością energetyczną, stara się o zapewnienie stabilnego rozwoju energochłonnych sektorów polskiej gospodarki w kontekście postanowień polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wymagań określonych przez Globalne Porozumienie Klimatyczne i ich implementacje w Polsce.

Inicjatywy Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Z inicjatywy Izby powstało Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), które zrzesza organizacje i stowarzyszenia branżowe polskiego przemysłu energochłonnego. Celem Forum jest utrzymanie konkurencyjności polskiego przemysłu oraz wspierania kształtowania zasad funkcjonowania rynków: energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Forum jest platformą do dyskusji i uzgadniania stanowisk w sprawach szeroko rozumianej polityki energetyczno-klimatycznej.

Targi Energii

Izba wspólnie z Towarzystwem Obrotu Energią organizują Targi Energii – jest to wydarzenie z wieloletnią tradycją, w którym uczestniczą kluczowi przedstawiciele wszystkich najważniejszych podmiotów na rynkach energii. Co roku w Jachrance spotykają się producenci, odbiorcy, sprzedawcy, dystrybutorzy oraz wysokiego szczebla przedstawiciele administracji publicznej. W ciągu dwóch dni równolegle omawiane są najważniejsze bieżące zagadnienia w branży energetycznej oraz prowadzone są rozmowy biznesowe.

Zapraszamy do przystąpienia do Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z biurem Izby.

Pobierz