Pakiet zimowy – szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki – konferencja

Z końcem listopada 2016 r. Komisja Europejska opublikowała zestaw regulacji zorientowanych na utrzymanie konkurencyjności UE w dobie transformacji rynków energetycznych w kierunku czystej energii, tzw. Pakiet zimowy. Zawiera on szereg propozycji legislacyjnych obejmujących tematykę efektywności energetycznej, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania energią. Komisja proponuje również pakiet działań, których celem jest przyspieszenie procesu innowacji w dziedzinie czystej energii. Celem proponowanej reformy jest powstanie unii energetycznej, jako instrumentu zapewniającego nieprzerwane dostawy konkurencyjnej energii po akceptowalnych cenach.

Dostosowanie się do wszystkich wymogów niewątpliwie będzie miało ogromny wpływ na funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku energii. Dlatego też, dnia 11 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Pakiet zimowy – szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki”.

Celem konferencji jest szczegółowe omówienie następujących zagadnień:

  • Pakiet zimowy – główne założenia oraz projekt rozwiązań.
  • Wzmocnienie transgranicznej i regionalnej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz operatorami systemu.
  • Pakiet zimowy – koszt wdrożenia, przewidywany wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego.
  • Przeniesienie kompetencji dotyczących bezpieczeństwa energetycznego i kształtowania rynku energii na poziom europejski.
  • Harmonogram wdrażania, aktywność państw członkowskich oraz zainteresowanych stron w procesie uzgodnień ostatecznego kształtu Pakietu zimowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Pismo przewodnie

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Organizator:

Aktualizacja

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.