Oświetlenie przestrzeni publicznych oraz dróg – seminarium

W wyniku wspólnej inicjatywy Prezesa Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice oraz Prezesa Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” dnia 28 października br. w Czechowicach-Dziedzice odbędzie się seminarium poświęcone praktycznym zagadnieniom oświetlenia miejsc publicznych i dróg.

Problematyka modernizacji systemów oświetleniowych jest niezwykle ważna w aglomeracjach miejskich, jak i mniejszych miejscowościach, które nie posiadają własnych wyspecjalizowanych służb. Podejmowanie decyzji dotyczących oświetlenia miejsc publicznych wiąże się z koniecznością przeprowadzenia wielokryterialnej analizy, a zróżnicowane warunki i dynamiczny rozwój technologiczny wymagają bieżących kontaktów z innymi partnerami na rynku, oraz wymiany z nimi doświadczeń. Oświetlenie jest też coraz częściej ukierunkowane na eksponowanie ciekawych miejsc i obiektów w naszych gminach, co w sposób najprostszy i najbardziej widoczny demonstruje rozwój gmin. To niezwykle ważny element demonstrowania poprawy warunków życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiedniego klimatu wizualnego i szansa na przyciągnięcie turystów.

Seminarium to spotkanie przedstawicieli gmin i związanych z nimi instytucji o różnym poziomie zaangażowania w problematykę oświetlenia, od najbardziej podstawowych problemów wymiany nieefektywnych źródeł światła, po wdrażanie master-planów oświetleniowych. Spotkanie stwarza szansę zapoznania się z dobrymi przykładami oświetlenia miejsc publicznych, wymiany doświadczeń z zespołami z innych gmin, oraz przedstawicielami sektora energetycznego i producentów systemów oświetleniowych.

Do udziału w seminarium serdecznie zapraszamy przedstawicieli gmin, zainteresowanych realizacją regionalnego planu modernizacji systemu oświetlenia wpisującego się w projekty efektywności energetycznej w gminach. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o przesyłanie formularza zgłoszeniowego na adres agata.mazur@iep.org.pl do 26 października br.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest tutaj.

Organizatorzy:

logo_color logo-energie-cites czechowice-dziedzice-logo

Partner wspierający:

tauron-logo philips-logo