Monitoring Prawny – konferencja

Uprzejmie informujemy, iż Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii objęła patronatem I edycję Konferencji „Monitoring Prawny” organizowaną przez Kancelarię Prawną Drabik.

Konferencja odbędzie się 1 marca 2019 r. w Hotelu Narwil Conference &Spa ul. Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock w godz. 13:00-17:00.

Podczas Konferencji przy udziale ekspertów z poszczególnych dziedzin i gałęzi prawa zostaną przeanalizowane zarówno obowiązujące jak i projektowane zmiany w przepisach. Omówione zostaną nowe regulacje dotyczące postępowania egzekucyjnego wprowadzone ustawami o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych. Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia obowiązujących zmian w sektorze energetycznym, przede wszystkim mające wpływ na ceny wytwarzanej energii oraz poziom efektywności finansowej przedsiębiorstw energetycznych.

Konferencja jest bezpłatna. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie konferencji – Bezpłatna rejestracja.

Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa upływa 15 lutego 2019 r.

Strona www
Agenda
Regulamin

Do pobrania

DOTACJE NA B+R oferta wsparcia w ramach POIR
Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 1.1.1)