Targi Energii 2018

W dniach 20-21 września odbędą się XV Targi Energii. To jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych, które pozwala na spotkanie wszystkich podmiotów polskiego rynku energii elektrycznej i wymianę cennej wiedzy.

Targi Energii są dorocznym wydarzeniem organizowanym przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią. W czasie spotkania, oprócz części konferencyjno-seminaryjnych, przewidziany jest tzw. handlowy pakiet targowy, gdzie sprzedawcy energii elektrycznej przedstawią swoje oferty.

W ramach części konferencyjno-seminaryjnej przewidziano prelekcje, warsztaty, rozmowy w następujących obszarach tematycznych:

  • zmiany uwarunkowań formalno-prawnych rynku energii w Polsce,
  • nowe trendy w elektroenergetyce – DSR, elektromobilność, magazyny, agregatorzy, klastry energii.

Drugi dzień Targów Energii w całości zostanie poświęcony sesji warsztatowej pt. Obrót hurtowy i detaliczny oraz Rynek energii elektrycznej w Polsce.

XV Targi Energii, podobnie jak w latach poprzednich, odbędą się w Jachrance w Centrum Kongresowym Warszawianka.

Do udziału w Targach Energii, jak co roku, zaproszeni zostali m.in. Minister Energii Pan Krzysztof
Tchórzewski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Pan Tomasz Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu PSE S.A. Pan Tomasz Sikorski, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Pan Maciej Bando.

Formularz zgłoszeniowy

Program Targów

Patronaty medialne: