Rynek Mocy – certyfikacja ogólna jednostek wytwórczych energii elektrycznej

6 kwietnia 2018 r., Warszawa Warsaw Trade Tower, XXXIX piętro, ul. Chłodna 51

Ustawa o rynku mocy, która weszła w życie 18 stycznia 2018 r., określa zasady organizacji i funkcjonowania rynku mocy oraz nakłada szereg obowiązków na uczestników rynku: operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania, zarządcę rozliczeń, a także na organy administracji.

Jednym z takich obowiązków jest udział w procesie certyfikacji ogólnej dotyczący wszystkich właścicieli jednostek fizycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przygotowanie do procesu certyfikacji ogólnej jednostek wytwórczych energii elektrycznej objętych tym obowiązkiem. Podczas szkolenia poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

  • Certyfikacja jednostek wytwórczych energii elektrycznej w Ustawie o Rynku Mocy i przepisach wydawanych przez Prezesa URE.
  • Wymogi Operatora Systemu Przesyłowego dotyczące certyfikacji jednostek wytwórczych.
  • Przygotowanie do certyfikacji ogólnej – informacje oczekiwane przez PSE Operator (fizyczne punkty poboru, miejsce dostarczenia energii, unikalne kody).
  • Dyskusja z praktykami na tematy związane z procedurami certyfikacji jednostek wytwórczych.

Koszt uczestnictwa:
990 PLN + VAT / 1 os
890 PLN + VAT / 1 os przy zgłoszeniu się 2 osób
590 PLN + VAT / 1 os – członkowie IEPiOE

Szkolenie zostało objęte patronatem medialnym CIRE.

Formularz zgłoszeniowy

Agenda szkolenia