Prezes Zarządu IEPiOE z nagrodą od polskich energetyków

Podczas IX Konferencji Energetykon 2016 „Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo”, która odbyła się 20 października br. we Wrocławiu wręczono XX Jubileuszowe Wyróżnienia Lauru Białego Tygrysa. Prestiżową nagrodą uhonorowany został Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Nagroda co roku przyznawana jest wybitnym  energetykom – praktykom i naukowcom posiadającym udokumentowany wkład w rozwój polskiego sektora energetycznego. Laury przyznaje kapituła złożona z dotychczasowych laureatów Lauru Białego Tygrysa.

Wyróżnienie ma dla mnie szczególną wartość, gdyż jest przyznawane przez środowisko polskiej energetyki. Cieszę się, że moją pracę doceniło grono ludzi zatroskanych o przyszłość i dalszy rozwój energetyki

mówi Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Oprócz Henryka Kalisia laureatem tegorocznej nagrody został też Remigiusz Nowakowski, prezes TAURON Polska Energia SA oraz Marek Salmonowicz, członek zarządu KOGENERACJA S.A.