Podsumowanie XIII Targów Energii

W dniach 29 i 30 września 2016 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XIII Targi Energii, zorganizowane przez Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz Towarzystwo Obrotu Energią.

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Targi stanowiły platformę dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc niemal 300 osób. Wzorem poprzednich lat Targi składały się zarówno z części seminaryjnej, jak i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami sprzedawców energii elektrycznej.

Program Targów uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. Część merytoryczna podzielona została na następujące bloki tematyczne:

  • Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych rynku energii w Polsce – system wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej, zarządzanie popytem, prosumenci
  • Zmiany na systemowym rynku energii elektrycznej w Polsce w 2016 roku i latach następnych oraz ich wpływ na uczestników tego rynku
  • Rola przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych w nowej, innowacyjnej gospodarce energetycznej Polski – innowacyjność w energetyce
  • Rynek energii elektrycznej – zadania odbiorców końcowych, operatorów systemu i przedsiębiorstw energetycznych: 1997–2016–2030 – „O energetyce – pół żartem, pół serio”

 

Więcej informacji na stronie: http://www.targienergii.pl/

Galeria zdjęć z Targów