Nowelizacja ustawy o Rynku Mocy

Wczoraj w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została nowelizacja ustawy o rynku mocy. Zgodnie z zapisami ustawy – dokument wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia "z wyjątkiem art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.".