IEPiOE patronem merytorycznym XV Konferencji Odbiorcy na Rynku Energii

IEPiOE objęła Patronatem Merytorycznym XV Konferencję Naukowo-Techniczną Odbiorcy na Rynku Energii: Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle, która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2017 r. w Czeladzi.

Podczas konferencji Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii wygłosi referat wprowadzający pt. „Zmiany na Rynku Energii z punktu widzenia Odbiorcy Przemysłowego – szanse i zagrożenia”.

Najważniejsze tematy, które będą poruszane podczas Konferencji: aktualne wyzwania dla przemysłu z zakresu zarządzania energią – jak odnaleźć się wśród kolorowych certyfikatów, pomoc dla przemysłu energochłonnego, budowanie świadomości odpowiedzialności energetycznej, redukcja kosztów oraz zwiększenie efektywności energetycznej dzięki wykorzystaniu audytu energetycznego, optymalizacja zużycia energii w praktyce.

Co w programie?

 1. Bloki tematyczne dostosowane do profilu Twojej firmy w trakcie których możliwe są prezentacje rozwiązań z zakresu:
  • monitorowania, rozliczania i dystrybucji energii na poziomie zakładu produkcyjnego,
  • systemów nadzoru zużycia i jakości energii,
  • systemów zarządzania energią,
  • audytów energetycznych w zakładzie produkcyjnym,
  • ograniczania energochłonności zakładu poprzez modernizację urządzeń,
  • diagnostyki i optymalizacji maszyn i urządzeń,
  • izolacji a efektywności energetycznej,
  • audytów energetycznych,
  • energooszczędnych systemów oświetlenia i ogrzewania
  • nowoczesnych rozwiązań technicznych mających wpływ na zużycie energii.
 2. Panel specjalny: jak aktywnie uczestniczyć w rynku energii (zakup energii u dystrybutora, na giełdzie, aukcyjny, optymalizacja portfela zakupowego).
 3. Wystawa stoisk firm oferujących produkty z ww. zakresu.
 4. Odpowiednio długie przerwy i kolacja integracyjna umożliwiają nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Program konferencji

Organizatorem wydarzenia jest portal