IEPiOE objęła Patronatem Honorowym XXV edycję Konferencji Energetycznej EuroPOWER

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii objęła Patronatem Honorowym wydarzenie, jakim jest XXV edycja Konferencji Energetycznej EuroPOWER, która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. w hotelu Westin w Warszawie.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER jest najważniejszym wydarzeniem sektora energii w Polsce. Od początków powstania była odpowiedzią na potrzeby i wyzwania stawiane wobec rynku polskiej energetyki.

Podczas jubileuszowej – 25. edycji konferencji poruszone zostaną najistotniejsze zmiany zachodzące w tej chwili w branży, odpowiadając w ten sposób na wyzwania jakie pojawiają się przed polskim sektorem energetycznym. EuroPower stało się efektywną platformą dialogu, a przede wszystkim miejscem konsultacji społecznych przedstawicieli rządu ze wszystkimi reprezentantami branży i sektorów współpracujących.

Zakres tematyczny przygotowuje Rada Programowa pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz sektorów współpracujących.

Podczas nadchodzącej edycji największy nacisk położony będzie na przedstawienie konkretnych rozwiązań dla branży energii w gronie kluczowych osób decyzyjnych dla sektora oraz polskiej gospodarki.

Zakres tematyczny konferencji

Broszura o konferencji