Fundusze, dotacje

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii rozpoczęła współpracę z firmą Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. zajmującą się m.in. wsparciem podmiotów gospodarczych z naszego sektora w uzyskaniu dotacji unijnych.

W ramach tej współpracy na stronie internetowej Izby będą zamieszczane materiały informacyjne dotyczące funduszy, dotacji i pożyczek, które są wspierane dofinansowaniem ze środków unijnych, norweskich oraz środków krajowych NFOŚiGW.

Materiały te będą aktualizowane w momencie ogłoszenia nowych konkursów. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z wiedzy i doświadczenia Doradztwa Strategicznego EKOMAT Sp. z o.o., poniżej przekazujemy dane kontaktowe:

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, XI piętro
Warsaw Financial Centre
00-113 Warszawa,

tel.:+48 22 242 84 71
e-mail: biuro@dsekomat.pl
www: http://www.dsekomat.pl/

Dotacje

Dotacje z POIŚ – Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Dotacje z WFOŚiGW – Działanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

Pożyczka z NFOŚiGW
„Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”

Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowejŚ
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze